Computerspil

drenge spiller computer

Når computerspillet tager overhånd

Computerspil er i dag en integreret del af mange unges hverdag, men for nogle unge tager spillet overhånd med negative konsekvenser til følge. Vi modtager mange henvendelser fra bekymrede forældre og unge der føler behov for hjælp til et problematisk forbrug af computerspil.(også betegnet som: “afhængighed af computerspil”)

Problematisk forbrug af computerspil kan skabe stor frustration hos både forældre og den unge. Vores tilbud hjælper den unge med at identificere behovet for computerspil samt forældrene med  at støtte den unge i det balancerede liv.
Målet er derfor ikke at den unge skal holde op med at spille, men blot at hjælpe familien til at skabe balance.

Kan man være afhængig af computerspil?

Nogle vil nok kalde det: “computerspil afhængighed” eller “afhængig af computerspil”, men selvom den unge spiller meget computer, findes der ikke en decideret diagnose, som hedder computerspilsafhængighed.
Vi anerkender at forbruget af computerspil, for nogle unge, kan være problematisk og tilbyder således at hjælpe den unge med at identificere problemet

Hvad er konsekvenserne af et stort forbrug?

Computerspillet kan skabe voldsomme konflikter imellem de unge og deres forældre.
For nogle computerspillere har et problematisk forbrug resulteret i alvorlige konsekvenser personligt og socialt, såvel som uddannelsesmæssigt. For de pårørende kan konsekvenserne være utallige konflikter og bekymringer om fremtiden for computerspillerne.

Vi oplever at nogle unge er på vej til at fravælge – eller allerede har fravalgt Uddannelse, social omgangskreds offline og fritidsinteresser – til fordel for computerspillet.

Hjælp til stort forbrug af computerspil

Vi tilbyder forskellige former for hjælp, rådgivning og behandling af et stort forbrug af computerspil. Se vores behandlingsforløb her.

Endvidere tilbyder vi også kurser til fagpersoner der ofte i hverdagen støder på problematikken omkring unge der bruger alt for meget af deres tid på computerspil og hvor fokus burde ligge andetsteds. Klik her for at se vores tilbud til fagpersoner.

For yderligere information eller tilmelding

- RING 38 34 13 03