6. juni 2016

Priser på hjælpen

Dreng spiller fodbold

Priser på hjælp til computerspilafhængighed

Behandlingsforløbene for computerspillere er baseret på en kognitiv tilgang til en problematisk spiladfærd, og handler om de problematikker, som computerspillet kan have medført.

Kan man være afhængig af computerspil?

Vi hos Frederiksberg Centeret har gennem mange år modtaget henvendelser fra unge og forældre omkring problemer med computerspil. Vores egne erfaringer med udbredelsen af problemet understøttes af udenlandske undersøgelser, der viser, at udbredelsen og forbruget af computerspil er massivt blandt de unge – og også, at en del af de unge som spiller, har et uforholdsmæssigt stort forbrug.

Computerspilafhængighed er en diagnose som findes på WHO´s klassifikation over sygdomme (ICD-11) hvilket underbygger vores erfaringer der viser at der findes et problem som kræver opmærksomhed.

Vores hjælp

Vi fokuserer på, hvilke forandringer der skal til, for at du der spiller, kan ændre det der skaber problemer i dit liv og dermed bidrage til at udvikle og skærpe dine personlige, sociale og faglige færdigheder. Vi opfordrer dig til at kontakte os og bestille en tid til din GRATIS indledende samtale med en behandler. Her vil behandleren vurdere dit behov og vil, i samråd med dig, beslutte hvilket behandlingsforløb der passer bedst til din situation.

Individuelt forløb til unge mellem 14 og 17 år

Forløbet henvender sig primært til unge mellem 14-17 år, samt deres forældre.

Forløbet vil strække sig over 1-2 måneder og vil bestå af 2 samtaler med den unge og 2 samtaler, hvor forældrene er deltagende, samt en afsluttende samtale.

Prisen for dette forløb er 4.000 kr.

Individuelle forløb - primært for voksne computerspillere

Forløbet henvender sig primært til voksne eller andre som af forskellige årsager ikke kan deltage på de øvrige forløb.

Som udgangspunkt vil forløbet bestå at 5 individuelle samtaler – med mulighed for forlængelse.

Prisen for dette forløb er 4.000 kr.

Temaaften for forældre eller pårørende til computerspillere

Formålet ved denne 3 timers temaaften er, at klæde forældre eller andre pårørende på til at forstå og håndtere den unges forbrug af computeren.

Temaaftener bliver fastlagt efter minimum 6 deltagere. Kontakt os gerne for yderligere information omkring næste mulige temaaften.

Prisen for temaaften er 900 kr. pr. deltager

Statusrapport

Såfremt der ønskes og efterspørges en statusrapport, kan denne naturligvis udarbejdes.

Pris for statusrapport er 1.700 kr.

Hvad er baggrunden for denne hjælp?

Da der ikke er noget egentligt tilbud til problematiske computerspillere i Danmark, var vi opmærksomme på, at vi, i udviklingen af tilbuddene skulle benytte os af de erfaringer, som man har gjort i landene omkring os. Derfor har vi indledt et samarbejde med Sven Rollehagen (Ungdomsvård, Stockholm), som har beskæftiget sig med dette område siden 2007, og som i dag tilbyder uddannelsesvirksomhed og behandling indenfor feltet. Sven Rollenhagen er tilknyttet os som supervisor samt til personalets faglige efteruddannelse.

En norsk undersøgelse (Rune Mentzoni: Problematic video game use 2011) viser, at 56,3 % af 2500 tilfældige unge bruger computerspil dagligt, og at der ud af denne gruppe er 4,1 % som har et problematisk forbrug. Dette problematiske forbrug resulterer i negative konsekvenser såsom forringet skolegang, social isolation, konfliktfyldt forhold til forældre, søvnproblemer og nedsat psykisk velvære.

Ønsker du at vide mere, eller bestille din gratis samtale?

- RING 38 34 13 03